Ministr Jiří Dienstbier navštívil pracovně Moravskoslezský kraj

Ve středu 10. února 2016 navštívil ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier Opavsko a Ostravu. Cesta byla součástí série ministrových výjezdů do měst a obcí, které začínají spolupracovat s vládní Agenturou pro sociální začleňování.

 

Svou cestu zahájil ministr Dienstbier v Budišově a Vítkově. Obě města podala společnou přihlášku ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování, která je v gesci ministra Dienstbiera. V prosinci minulého roku je Agentura vybrala k zařazení do tzv. Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.

Ministr nejdříve navštívil město Budišov, kde kromě jednání s představiteli města si též prohlédl místní vyloučenou lokalitu.

Ministr Dienstbier navštívil pracovně vyloučenou lokalitu v Budišově

Následně ministr Dienstbier pokračoval do Vítkova. I zde sešel se zástupci radnice a seznámil se s aktuální situací.

Vítkov i Budišov nemají podle něj klasické velké vyloučené lokality, ale spíš jednotlivá vyloučená místa, nicméně sociální problémy v nich jsou naléhavéMěsta čelí vysoké nezaměstnanosti, která třikrát převyšuje celorepublikový průměr.
„Je tady také složité napojení na další místa v regionu, s větší mírou nezaměstnanosti souvisejí i problémy s dluhy, je tu problém s bydlením,“ dodává ministr s tím, že se nyní města připravují na lokální partnerství s Agenturou. Následně vznikne strategický plán, na který naváže příprava čerpání prostředků na jednotlivé projekty, které by měly zmíněné oblasti řešit koordinovaně. „Cílem spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování je přinést zlepšení kvality života všem lidem v obou městech,“ zdůrazňuje ministr.

Ministr Dienstbier navštívil pracovně Vítkov

Podle ředitele Agentury pro sociální začleňování Radka Jiránka, který ministra Dienstbiera na pracovní cestě doprovází společně s náměstkyní Martinou Štěpánkovou a náměstkem Markem Ondrouškem, jsou na spolupráci obě města velice dobře připravena a strategický plán by měla jejich zastupitelstva schválit na podzim.

Ve Vítkově se Jiří Dienstbier zajel podívat do oblasti, která má rysy sociální vyloučenosti. Popovídal si i s některými nájemníky…

Ministr Dienstbier se ve Vítkové zajel podívat do oblasti s rysy sociální vyloučenosti a popovídal si s některými nájemníky

Odpoledne ministr Dienstbier navštívil Ostravu, která schválila Strategický plán sociálního začleňování v červnu 2015. O rozvoji koordinovaného přístupu a dosavadní spolupráci s Agenturou ministr Dienstbier jednal s náměstkem primátora Ostravy Michalem Mariánkem. Diskutovali také o tématech sociálního a krizového bydlení.

Ministr Dienstbier jednal o sociálním začleňování na magistrátu města Ostrava

Ukazuje se, že tady ta spolupráce je velmi dobrá, obě dvě strany si ji pochvalují. Jsem rád, že to funguje, protože úkolem Agentury je pomáhat městům a obcím řešit problematiku sociálního začleňování. A Ostrava vnímá tuto spolupráci jako přínos,“ řekl ministr Dienstbier po jednání.

Na závěr své cesty po Moravskoslezském kraji se ministr sešel s představiteli horníků.

zdroj: vlada.cz

Share