Charta 77

Charta 77 sjednotila za požadavkem obhajoby lidských a občanských práv řadu lidí počínaje reformními komunisty, pokračuje spisovateli a divadelníky a konče lidmi z prostředí různých církví. Charta jako prostředí otevřené diskuse a dohadování konsensu se stala nejen obhájkyní lidí nespravedlivě odsuzovaných v českém prostředí, ale také platformou účastnící se mezinárodních debat o mírovém uspořádání světa. Text, který měl zřejmě největší zahraničněpolitický dosah, byla Pražská výzva z roku 1985, která kromě jiného odvážně tvrdila, že sjednocení Německa je nutnou podmínkou pro demokratické sjednocení Evropy a že o tomto sjednocení musejí rozhodnout Němci sami. Přihlášení se k odkazu Charty 77 je závazek jak k obhajobě politických, občanských, ekonomických, sociálních a kulturních práv, tak i k aktivnímu a sebevědomému úsilí o sjednocenou demokratickou Evropu. (http://bit.ly/2ijvJtX)

Vítám, že se česká vláda přihlásila k odkazu Charty 77 a že svůj úspěch a prospěšnost chce poměřovat prosazováním respektu k lidským a občanským právům a k lidské důstojnosti. Jedním z konkrétních kroků by mohla být podpora celé vládní koalice návrhu zákona, který umožňuje veřejnému ochránci práv podávat antidiskriminační žalobu ve veřejném zájmu a který zavádí monitorovací mechanismus práv osob se zdravotním postižením.

15823637_10208051949316924_1039154747878222832_n

Předchozí a nově nastupující mluvčí Charty 77 z kraje roku 1979 – Václav Havel, Jiří Dienstbier, Ladislav Hejdánek, Václav Benda, Jiří Hájek, Zdena Tominová.

Share