Legislativní rada vlády

Ministr financí Andrej Babiš dle slov ministra Dienstbiera opakovaně svými nekompetentními a nepravdivými výroky poškozuje Legislativní radu vlády. Nutné úvodem dodat, že tento nezávislý orgán je složen ze špičkových právníků a byl zřízen na základě kompetenčního zákona v roce 1969. Legislativní rada vlády je nepostradatelnou pojistkou pro kvalitní legislativu. 

Ministr a předseda Legislativní rady vlády Jiří Dienstbier musel v minulých dnech veřejně reagovat na výroky ministra financí Andreje Babiše, který označoval LRV za zpolitizovanou. Jiří Dienstbier se proti tomu ostře ohradil s tím, že LRV orgán, který je složen z bezmála třiceti odborníků právníků. Většina z nich má akademické tituly docent nebo profesor a jsou zároveň vyučujícími na právnických fakultách v České republice. V minulém funkčním období vlády byli jejími členy i aktivní politici, jedním z nich byl například poslanec za ODS Marek Benda. Nyní je jediným politicky angažovaným pouze její předseda a ministr Jiří Dienstbier.

Ministr vyvrátil další lživé tvrzení Andreje Babiše, který řekl že LRV zdržuje legislativní materiály předkládané ministerstvem financí. Jiří Dienstbier podotkl, že tyto materiály, o kterých se ministr financí zmiňoval, byly v tak nekvalitním stavu, že byla LRV nucena je odmítnout a nemohla je doporučit ke schválení na jednání vlády. U některých materiálů docházelo k opakovanému vrácení k přepracování předkladateli.  Celkem bylo od začátku funkčního období této vlády k 5. říjnu 2016 projednáno Legislativní radou vlády 35 legislativních návrhů Ministerstva financí. Z tohoto počtu muselo být 13 návrhů MF projednáváno opakovaně kvůli nekvalitnímu zpracování.

Díky nekvalitní a pomalé práci ministra financí Babiše stojí i práce ministra Dienstbiera, neboť například zákon o řízení a kontrole veřejných financí je předpokladem pro úspěšné projednání ústavního zákona o rozšíření kontrolních pravomocí NKÚ. U tohoto zákona dokonce ministerstvo financí vypracovalo úplně nový návrh po původním neschváleném materiálu. Osud návrhu však byl stejný, LRV musela materiál opět vrátit zpět předkladateli s řadou legislativních a technických nedostatků.

Na základě výroku Babiše o zbytečnosti funkce předsedy Legislativní rady vlády, ministr předložil statistiky, které mapují, pokud pozici předsedy LRV zastává zároveň ministr spravedlnosti či ministr bez portfeje. Dle statistik je zřejmé, že ministr spravedlnosti, který je zároveň předsedou LRV nemá pro výkon čas tuto funkci zodpovědně zastávat a jeho účast na zasedání rady je procentuálně nízká.

Share