Vláda schválila návrhy ministra Dienstbiera na řešení problémů s bydlením v sociálně vyloučených lokalitách

Materiál ministra Dienstbiera projednávala vláda již minulý týden, vychází z problémů diskutovaných s majiteli bytů, obcemi i neziskovými organizacemi. Vláda dokončení projednávání tohoto bodu tehdy odložila o týden – a dnes ho schválila. 

Ministr v materiálu navrhuje řešit mj. vzrůstající problémy s neplacením služeb majiteli bytů ve společenstvích vlastníků jednotek. K přerušení materiálu došlo z důvodu nutnosti vyjasnit si s Ministerstvem pro místní rozvoj text pasáží týkajících se stavebně technického stavu budov.„V České republice žije 95 000 až 115 000 sociálně vyloučených osob, tedy lidí potýkajících se s chudobou, koncentrovaných v 606 sociálně vyloučených lokalitách. Je to problém, který se dotýká řady rodin i regionů, je zjevné, že je potřeba se mu postavit,“ říká Jiří Dienstbier.

Dokument vznikl na základě spolupráce s lidmi v jednotlivých místech, která čelí problémům souvisejícím s bydlením. Jednání probíhala zejména se zástupci komunální politiky a bytových družstev, mimo jiné v severních Čechách. „Na základě jejich zkušeností jsme zpracovali podnět pro vládu, který by měl jejich problémy řešit,“ doplňuje ministr Dienstbier.

Materiál identifikuje několik klíčových problémů, se kterými se sociálně vyloučené osoby, obce, družstva a společenství vlastníků jednotek potýkají, jsou to:
- dluhy vůči společenství vlastníků jednotek nebo družstvu;
- výskyt obtěžujícího hmyzu, hlodavců a zápachu;
- přelidnění a jiné nevhodné užívání bytů;
- nadhodnocené nájemné; zanedbávání údržby bytů ze strany majitelů. Popis problémů autoři konzultovali s městy zapojenými do Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (např. Děčín, Most, Litvínov, Chomutov, Obrnice).

Materiál připravený Agenturou pro sociální začleňování v gesci ministra Jiřího Dienstbiera jednotlivé okruhy problémů nejen popisuje, ale přináší i návrhy jejich řešení a formuluje úkoly pro jednotlivé resorty.

„Obchodníci s chudobou dnes kupují často velmi levně byty, které pronajímají lidem hradícím náklady na bydlení ze sociálních dávek, a to včetně služeb,“ popisuje Jiří Dienstbier jeden z problémů.  „Tito majitelé bytů ovšem často služby nehradí, přestože jejich ceny stanovují vysoko. Nejenže je tento systém drahý pro stát, ale zároveň dostává do problémů i slušné majitele bytů ve společenství vlastníků, protože za část bytů nejsou hrazeny náklady a oni je musejí platit za někoho jiného.“

Řešením by v tomto případě mělo být zastropování dávek na bydlení ve vztahu ke službám, a chránit tak zájmy dalších majitelů bytů ve společenství vlastníků nebo v bytových družstvech.

Po dnešním schválení mají jednotlivé resorty za úkol do 31. října 2016 rozpracovat navržené způsoby řešení problémů včetně časového harmonogramu. A připojit i odhad finančních nákladů a nutných personálních kapacit tak, aby se zlepšily životní podmínky lidí v sociálně vyloučených lokalitách včetně efektivní práce státních a obecních úřadů.

Share