Ministr Jiří Dienstbier uspořádal setkání se zástupci neziskových organizací s lidskoprávní tematikou

Neformální setkání proběhlo v pátek 18. 12. v budově Úřadu vlády a zúčastnily se jej organizace zastupující celé spektrum lidských práv.

 

Ministr Dienstbier se setkal s lidskoprávními organizacemi

V úvodu ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu stručně připomněl dokumenty, které v lidskoprávní oblasti v uplynulém roce předložil a poděkoval jim za úsilí a spolupráci, kterou mu poskytují při jejich přípravě.

V následné diskusi zazněly podněty, kterými by se mohl ministr i jeho tým zabývat do budoucna. Hovořilo se o připravenosti na integraci cizinců, o sociálních problémech, nutnosti sjednotit péči o ohrožené děti pod jeden resort, atd.

Ministr také představil úkoly, kterými se v prvních měsících roku bude v této oblasti zabývat. Zvláštní pozornost bude věnovaná právě péči o ohrožené děti a také dalšímu boji proti sociálnímu vyloučení.

zdroj: vlada.cz

Share