Ministr Jiří Dienstbier zastupuje ČR v New Yorku na zasedání Komise OSN pro postavení žen

Ministr ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier se ode dneška až do pátku 18.3. v New Yorku účastní 60. zasedání Komise OSN pro postavení žen (CSW).

 

Mandátem Komise OSN je především sledovat implementaci Pekingské akční platformy přijaté na 4. Světové konferenci o ženách. Pekingská akční platforma představuje jeden z nejkomplexnějších a nejvýznamnějších dokumentů OSN v oblasti rovnosti žen a mužů a přímo navazuje na Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen.

V delegaci ČR spolu s ministrem odlétá i jeho náměstkyně Martina Štěpánková, vedoucí oddělení rovnosti žen a mužů Lucia Zachariášová, Radan Šafařík z téhož oddělení, zástupce kabinetu předsedy vlády Jan Gruber a zástupci a zástupkyně některých neziskových organizací. Ministra Dienstbiera čeká v New Yorku několik důležitých vystoupení. Vrcholem bude jeho projev za ČR ve všeobecné rozpravě Komise OSN na téma „Posilování postavení žen a v souvislosti s udržitelným rozvojem“.

Česká vláda přijala v této oblasti konkrétní opatření s cílem posílit rovnost žen a mužů. V listopadu 2014 schválila Vládní strategii pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020. V návaznosti na tuto strategii vznikly akční plány – Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí a rovněž Akční plán pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích pozicích, který je aktuálně v meziresortním připomínkovém řízení.

Vůbec poprvé bude také Česká republika pořádat v rámci zasedání také dva odborné semináře (side-eventy). První z nich na téma „Jak mohou sociální a technologické inovace přispět k dosažení rovnosti žen a mužů“. Na něm se svým příspěvkem vystoupí i náměstkyně generálního tajemníka OSN Lakshmi Puri, která byla nedávnou hostkou ministra Dienstbiera v Praze. Na druhém semináři bude představen dvacetiminutový animovaný film o domácím násilí Norského filmového institutu s názvem Angry Man (Zuřivec). Film je cílený na děti, kteří jsou svědky domácího násilí. Následná debata bude o terapeutických programech pro násilné osoby jako součástí komplexního přístupu k řešení domácího násilí.

V rámci pobytu v New Yorku navštíví ministr Dienstbier i speciální školu P-Tech v Brooklynu, čtvrti s hlubokými sociálními problémy. P-Tech nabízí nové pojetí výuky pro základní i střední školy. Na realizaci školní výuky spolupracovala místní radnice, univerzita, střední škola i IBM. Školu navštívil i prezident Obama a na základě této zkušenosti Obama podpořil další školy podle IBM koncepce ve Spojených státech. Nyní tento školní koncept využívá téměř 60 škol v USA a účastní se ho 70 soukromých partnerských firem. Model IBM je replikovatelný i v jiných zemích.

V rámci návštěvy New Yorku se ministr setká i se zástupkyněmi a zástupci české komunity. V plánu jsou také bilaterální setkání s ministryněmi a ministry ostatních států k  opatřením v oblasti rovnosti žen a mužů a potírání domácího násilí.

zdroj: vlada.cz

Share