Ministr Jiří Dienstbier v Ženevě na zasedání Rady OSN pro lidská práva

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier je na dvoudenní návštěvě Ženevy, kde probíhá 31. zasedání Rady OSN pro lidská práva. Během prvního dne návštěvy se v pondělí 29. února setkal s představiteli Úřadu vysokého představitele OSN pro lidská práva a zástupci nevládních organizací s lidskoprávní agendou. 

V Paláci národů ministr Dienstbier jednal s Gianni Magazzenim, vedoucím sekce pro Ameriku, Evropu a Střední Asii a technickou spolupráci z Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva. Hovořil s ním o přístupu vlády k řešení sociálního vyloučení v České republice, o romské integraci a aktuálním tématu migrace, které podle ministra Dienstbiera představuje výzvu nejen pro lidská práva ale i pro demokratické principy.Ministr Dienstbier v Ženevě na zasedání Rady OSN pro lidská práva

V prostorách Stálé mise ČR v Ženevě se ministr Dienstbier setkal s Rolandem Chauvillem, výkonným ředitelem nevládní organizace UPR Info, jejíž aktivity směřují ke zvyšování povědomí o mechanismu Univerzálního přezkumu lidských práv. Ministr zdůraznil, že Česká republika se snaží k tomuto přezkumu přistupovat zodpovědně ve své zahraniční i vnitřní politice; dává v rámci Rady OSN pro lidská práva doporučení ostatním státům a přijatá doporučení sama implementuje. Podle Rolanda Chauvilla patří Česká republika v předkládání doporučení mezi nejaktivnější státy, a její doporučení jsou i poměrně úspěšně naplňována. Uvedl příklad Kolumbie, která začala díky doporučení ČR důsledně registrovat všechny nově narozené děti v zemi.

Ministr Dienstbier se sešel na společném jednání také se zástupci organizací Human Rights Watch, International Service for Human Rights a Human Rights House Foundation. Jedním z témat byla ochrana obránců lidských práv. Zástupci těchto organizací také hovořili o významu pozitivních příkladů v oblasti ochrany lidských práv.

Ministr Jiří Dienstbier vystoupil v Radě OSN pro lidská práva

Ve svém projevu na 31. zasedání Rady OSN pro lidská práva v Ženevě v úterý 1. března zdůraznil, že Česká republika bere lidská práva vážně na mezinárodní i domácí úrovni. Jednalo se o vůbec první vystoupení českého ministra pro lidská práva na půdě Rady. 

Ministr Dienstbier řekl, že Česká republika podporuje silný multilaterální systém, který včasně a efektivně reaguje na porušování lidských práv ve světě. „Jsme proto odhodláni hrát konsistentní a aktivní úlohu v Radě OSN pro lidská práva,“ prohlásil ministr a poukázal na to, že mezinárodní společenství musí projednávat závažná porušování lidských práv, ke kterým dochází kdekoli ve světě. V tomto ohledu zdůraznil, že Česká republika vysoce oceňuje schopnost Rady OSN pro lidská práva reagovat na kritické situace v oblasti lidských práv.Ministr Jiří Dienstbier vystoupil v Ženevě v Radě OSN pro lidská práva, Foto: UN Geneva

Ministr Dienstbier také hovořil o mechanismech ochrany lidských práv v České republice. „Máme k dispozici různé mechanismy podpory lidských práv včetně práv zaměstnaneckých a kolektivních. Moje pozice ministra pro lidská práva je jedním z těchto mechanismů,“ zdůraznil.

Ministr Dienstbier vystoupil v Radě OSN pro lidská práva v roce, kdy tento orgán slaví 10. Výročí své existence. Během své návštěvy v Ženevě také vedl řadu jednání na bilaterální úrovni. V úterý se sešel s generálním tajemníkem Rady Evropy Thorbjornem Jaglandem, se švédskou ministryní pro kulturu a demokracii Alicí Bah Kuhnke a nově jmenovanou německou komisařkou pro lidská práva Barber Kofler.

Min. Dienstbier se v Ženevě sešel s generálním tajemníkem Rady Evropy Thorbjornem Jaglandem

Na všech setkáních rezonovalo téma migrační krize, postoj České republiky k ní i nálady, které v české společnosti toto téma vyvolává. Ministr Dienstbier v tomto ohledu opět zdůraznil nutnost společného evropského řešení. „Pokud chceme zachovat společnou Evropu, řešení musí být komplexní včetně důsledné ochrany vnějších hranic, řádné registrace všech příchozích ale také solidarity se státy, které čelí největšímu náporu migrantů,“ prohlásil ministr Dienstbier.


Rada OSN pro lidská práva oslaví v letošním roce 10. výročí své existence. Březnové zasedání si navíc připomene 50. výročí mezinárodních lidskoprávních paktů. Zastoupení České republiky na této úrovni potvrzuje prioritu deklarovanou v programovém prohlášení vlády i Koncepci zahraniční politiky ČR.

Na zasedání na vysoké úrovni naváže třítýdenní pracovní jednání Rady, během nějž se tradičně přijímá přibližně 40 rezolucí.

Share