Ministr Jiří Dienstbier navštívil Poběžovicko v Plzeňském kraji

Jednalo se o další z pracovních cest, během nichž se ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu seznamuje s městy a obcemi, které spolupracují s vládním Odborem pro sociální začleňování (Agentura). 

Agentura pro sociální začleňování, která spadá do gesce ministra Dienstbiera, působí ve městě Poběžovice od roku 2013. V průběhu roku 2015 se nově spolupráce rozšířila v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) i do okolních měst a obcí. V současné době zahrnuje lokalita Poběžovicko se zhruba 5600 obyvatel a tvoří ji tři města (Poběžovice, Bělá nad Radbuzou a Hostouň) a pět obcí (Drahotín, Otov, Mutěnín, Nemanice, Rybník).Ministr Dienstbier zahájil svou dnešní cestu v obci Nemanice, která představuje typickou sociálně vyloučenou lokalitu venkovského typu v příhraničí. Problémy sociálního vyloučení jsou zde ještě umocněny odříznutím obce od zbytku mikroregionu. Obec řeší, mimo jiné, problematickou dostupnost do zaměstnání i úbytek pracovních příležitostí v okolí. Čelí také problému časté migrace obyvatel v lokalitě a nezájmu majitelů bytových domů o jejich stav.

Ministr Jiří Dienstbier dnes navštívil Nemanice v Plzeňském kraji

Ministr Jiří Dienstbier a ředitel Agentury pro sociální začleňování Radek Jiránek jednali se starostou Ivanem Bartoškem a dalšími zástupci celé lokality Poběžovicko o způsobech pomoci. Zástupci lokality mají zpracovaný Strategický plán sociálního začleňování a za asistence Agentury připravují projekty na řešení dílčích problémů.

Konkrétně v Nemanicích je podle ministra nutné zintenzivnit zejména sociální terénní práci. „Mluvili jsme s vedením obce také o tom, že řada obyvatel má problémy s dluhy a exekucemi. V tomto ohledu by mělo pomoci zavedení dluhového poradenství,“ řekl ministr a dodal, že se v obci vyskytuje i standardní problém přeplácených nájmů, který je vlastní většině sociálně vyloučených lokalit. „Ten se nedá vyřešit lokálně, nýbrž další úpravou legislativy. Například posílením úřadů práce tak, aby byly schopny kontrolovat podmínky, za kterých se dávky vyplácí,“ prohlásil ministr.

Ministr Jiří Dienstbier dnes navštívil Nemanice v Plzeňském kraji, kde jednal s představiteli města

Další zastávkou bylo město Poběžovice. Ministr Dienstbier navštívil Základní školu Poběžovice, která patří k inovátorům na poli českého inkluzivního vzdělání. Škola úspěšně integruje sedmdesát čtyři žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Třicet devět z nich jsou žáci se zdravotním postižením, případně zdravotním znevýhodněním, kteří se vzdělávají podle individuálního vzdělávacího plánu. Třicet čtyři žáci patří mezi děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Při práci s oběma skupinami dětí škola využívá sedm asistentů pedagoga.

Poběžovice jsou jasnou ukázkou toho, že inkluze na základních školách funguje už dnes i za nepříznivých finančních podmínek. Takže nastaví-li stát podmínky pro financování podpůrných opatření pro žáky, kteří je potřebují, pak by neměl být žádný zásadní problém,“ dodal ministr v souvislosti v současné době tolik diskutovaným tématem inkluzivního školství.

Ministr Jiří Dienstbier dnes navštívil Poběžovice v Plzeňském kraji - beseda se žáky inkluzivní školy

Podle ředitele Agentury pro sociální začleňování Radka Jiránka je spolupráce s lokalitou Poběžovice o to cennější, že Poběžovice jako spádová obec přizvala ke spolupráci okolní obce, které by jinak vzhledem ke své malé velikosti nedosáhly na dotace z Evropských fondů. „Zároveň je to možnost dlouhodobě ovlivnit sociální a vzdělávací systém v nějakém mikroregionu. Není to tedy o krátkodobých dotacích, ale o dlouhodobém nastavení sociální i vzdělávací práce,“ dodal Radek Jiránek. I on vyzdvihl práci Základní školy Poběžovice. „Škola je ukázková v přístupu pedagogů ke vzdělávání, v přístupu školy ke kontaktu s rodiči dětí i v sociálním rozměru, který škola má.“  Vysoce hodnotí i přechod místních žáků do středoškolského vzdělávání. „Co se týče cílové skupiny ze sociálně vyloučených lokalit tady je spolupráce mezi školou a rodiči na tak vysoké úrovni, že všichni žáci nastupují do středních škol a učňovských oborů a vytrvávají v nich, což pomáhá lépe nastartovat jejich pracovní kariéru,“ uzavřel ředitel Agentury pro sociální začleňování Radek Jiránek.

Program ministrovy pracovní cesty na západ Čech pokračoval odpoledním jednáním na Krajském úřadu v Plzni.


Lokalita Poběžovicko vybrána ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování v rámci tzv. Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám, nástroje pomoci městům a obcím při sociálním začleňování sociálně vyloučených obyvatel z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) za místní podpory Agentury, v roce 2015. Současná opatření k sociálnímu začleňování se řídí podle platného Strategického plánu sociálního začleňování na roky 2016–2018. U všech záměrů je kladen důraz na budování lokálních kapacit, což je důležité zejména s ohledem na zhoršenou dopravní dostupnost a nižší úroveň vzdělanostní struktury obyvatel.  V následujících letech mají být s podporou veřejných finančních prostředků z ESIF zavedena zejména následující opatření:

  • Zavedení systému prostupného zaměstnávání a koordinátorů zaměstnanosti – v následujících letech by mělo dojít k založení integračních sociálních podniků, které by fungovaly jako jeden ze stupňů v prostupném zaměstnávání na Poběžovicku. Uchazečům o zaměstnání by měli nově napomáhat koordinátoři zaměstnání, kteří budou ve spolupráci s Úřadem práce ČR potenciálním prostředníkem mezi zájemci a zaměstnavateli.
  • Posílení kapacity sociálních služeb a budování místní komunity – do budoucna by měla být rozšířena kapacita sociálních služeb obcí i místních neziskových organizací. Součástí tohoto opatření je posilování místních komunit díky vybudování komunitních center a zavádění komunitní práce.
  • Podpora principů inkluzivního vzdělávání, propojování školských zařízení a posílení bezpečnosti – důraz je kladen na zavádění opatření, která snižují znevýhodnění žáků a zlepšují jejich vyhlídky při uplatnění na trhu práce (např. rodičovský klub, školní firma, personální podpora atd.). Bezpečnostní situaci v okolí škol i obecně v obcích má zlepšit rozšíření dohledové služby (zatím funguje pilotně z dotací ÚP na VPP při ZŠ Poběžovice).
Share