Jiří Dienstbier pracovně navštívil zdravotně postižené v Hradci Králové

V pátek 19. února ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier, který je zároveň výkonný místopředseda Vládního výboru pro zdravotně postižené občany ( VVZPO), navštívil tři specializovaná zařízení pro osoby se zdravotním postižením v Hradci Králové.Na cestě ho doprovázel Pavel Ptáčník z Výboru pro zdravotně postižené občany ( VVZPO) a náměstkyně Sekce lidských práv Martina Štěpánková.Svou cestu zahájil v Centru pomoci lidem s PAS (porucha autistického spektra) s názvem Křesadlo. Ředitelka Irena Spiššáková popsala ministrovi nejen svůj osobní příběh a zkušenosti matky s autistickým dítětem, ale i problémy, se kterými se musí Křesadlo potýkat (např. nedostatek financí, špatný systém vzdělávání dětí s PAS a malá informovanost veřejnosti). Ředitelka proto ocenila podnět VVZPO, který minulý týden schválila vláda. Materiál obsahuje deset oblastí s nejpalčivějšími problémy, se kterými se potýkají lidé s PAS a jejich rodiny. Zahrnují např. včasný záchyt, diagnostiku, terapii, vzdělávání, soc. služby, zaměstnávání a statistické údaje. Do 30. 6. 2017 bude tak vypracována a vládě ČR předložena zpráva o postupu prací na řešení problémů popsaných v podnětu VVZPO.

„Jsem rád, že jsem tady slyšel s jakými konkrétními problémy se v Křesadle potýkají a budu velmi rád, když opatření podnětu, který minulý týden schválila vláda, budou uvedeny co nejdříve do života,“ řekl ministr vedení Křesadla ale i přítomným novinářům.

Druhým střediskem, které ministr se svým doprovodem navštívil, bylo Tyflocentrum – Centrum sociálních služeb pro nevidomé a těžce zrakově postižené občany Královohradeckého kraje. Ministr se seznámil například s nejrůznějšími kompenzačními pomůckami, které do určité míry pomáhají překonat zrakové postižení, přispějí k větší samostatnosti a menší závislosti na pomoci druhých.
Min. Dienstbier na návštěvě TyfloCentra pro zrakově postižené v Hradci Kralové

Ministr byl přítomen i konkrétnímu nácviku komunikace pomoci PC a mobilních telefonů. Co se ale zatím stále nedaří, je odstraňování stavebních bariér v terénu a veřejných budovách (banky, úřady, obchodní střediska) nedostatek tzv. vodících pásu, které by zrakově postiženým a nevidomým umožnily snadnější pohyb a orientaci. Proto VVZPO na svém nejbližším jednání 22. 3. 2016 budou právě tuto problematiku projednávat s přizvanými zástupci Komory architektů.

Na závěr své návštěvy ministr zavítal do nově postaveného Centra pro integraci osob se zdravotním postižením Královohradeckého kraje, kde pobesedoval s občany na téma reformy psychiatrické péče. Lidé si často stěžovali na to, že pacienti s psychickými poruchami jsou často stigmatizováni a mají problém najít si práci. Vyplynula potřeba i sociálního bydlení a možnost uplatnění např. v chráněných dílnách.

Ministr k tomu poznamenal: „Stigmatizace lidí s psychiatrickou diagnózou je vážný problém, se stigmatizací ale obecně souvisí tolerantnost k různým rozdílům. Nelze to nařídit, jde jen dlouhodobě působit ve veřejném prostoru, aby se lidé vzájemně chovali tolerantně, ohleduplně a solidárně.“

zdroj: vlada.cz

Share